privacyverklaring

Privacyverklaring LowSea Automatisering

Drs. F. Bijlweg 242a, 1784 MC Den Helder, +31(0)223-200004, info@lowsea.nl

 

Met deze Privacyverklaring willen we iedereen die op welke wijze dan ook contact heeft met LowSea Automatisering informeren over hoe we met persoonsgegevens omgaan en met welk doel.

LowSea Automatisering verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Om dit te mogen, moeten wij ons kunnen baseren op ten minste een van de grondslagen die de AVG kent voor het verwerken van deze gegevens.

 

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking

Zijn wij in het bezit van uw persoonsgegevens dan:

Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten met betrekking tot:

  • het leveren van een product of dienst
  • het onderhouden van een product of dienst

Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting:

  • uitvoering belastingwet
  • fiscale bewaarplicht
  • voeren van een loonadministratie

 

Cookies

Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

 

Ontvangers van de gegevens

Persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Uitzondering hierop betreft een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

 

De rechten van de betrokkene

U heeft te allen tijde het recht tot inzage van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage indienen per email.  Mocht blijken dat uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan zullen wij deze corrigeren of aanvullen. U kunt LowSea Automatisering verzoeken uw gegevens te verwijderen. Wij zullen hiertoe overgaan indien er geen wettelijke verplichting of gegronde reden bestaat die het behouden van de gegevens rechtvaardigt. U kunt op elk gewenst moment via info@lowsea.nl kenbaar maken dat uw persoonsgegevens niet voor direct marketing mogen worden gebruikt.